Audio guides for tourist attractions

 Wales Denbighshire Moel Famau Cymraeg

EnglishWelsh





Dyma Moel Famua,Mam y Mynyddoedd. Mae'r daith i ben Moel famau yn boblogaidd iawn gan ei fod yn codi yn raddol ac yn roi golygfeydd eang dros Ddyffryn Clwyd a thu hwnt. Mae'r daith yn dechrau ym Maes parcio pen Barras ac yn filltir a hanner ohyd. Mae'n cymeryd tua awr i gerdded i'r copa.
Ar ddwieddd y daith byddwch yn cyrraed gwedillion Twr Jiwbili, sydd yn eistedd ar y pwynt uchaf ym Mharc Moel Famau.

Download HereDownload Here
If you would like to listen to this Audio Guide using a mobile Telephone call 01352 230 123

For further information please visit:
 
Child FriendlyDogs Allowed on SiteNature Trail
 

Wales Denbighshire Moel Famau Cymraeg Audio Guide Comments and Ratings

  Rate this Guide

There are no user comments for this guide. To rate this guide you need to log-in or register with AudioGuide2Go.
 

Nearest guides

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact us | ©2006 AudioGuide2go
AudioGuide2go.com