Audio guides for tourist attractions

 Wales Gwynedd Abersoch Audio Trail Welsh

WelshCroeso i Deithiau Abersoch.

Mae'r daith glywedol hon yn dilyn taith bedair milltir a hanner o amgylch pentref Abersoch. Cychwynna yng nghanol y pentref, gan fynd o amgylch Trwyn Penbennar, ar hyd y traeth i Farchros, i fyny heibio Penrhyn Du, ardal ble bu cloddio am blwm, i Fwlchtocyn ac yn l i Abersoch trwy'r cwrs golff. Dilyna y rhan fwyaf o'r daith hon rannau o Lwybr Arfordir Llŷn.

Tua tair awr fydd hyd y daith ond, gellir ei chwtogi mewn nifer o leoliadau a nodir ar y recordiad. Rhoddir cyfarwyddiadau hefyd am wyriad dewisol o thua tair milltir i fae hyfryd Porth Ceiriad. Mae map syml ar gael i gydfynd 'r daith.

Guide includes mapDownload HereDownload Here

For further information please visit:
 
Child FriendlyVillage TrailTown TrailNature Trail
 

Wales Gwynedd Abersoch Audio Trail Welsh Audio Guide Comments and Ratings

  Rate this Guide

There are no user comments for this guide. To rate this guide you need to log-in or register with AudioGuide2Go.
 

Nearest guides

Guide Miles Direction Guide Availability
Wales Gwynedd Abersoch Audio Trail English 0NE Download Here  
Wales Gwynedd Abersoch Audio Trail Welsh 0NE Download Here  

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact us | ©2006 AudioGuide2go
AudioGuide2go.com