Audio guides for tourist attractions

 Denbighshire Heather and Hillforts Penycloddiau Cymraeg

EnglishWelsh

Adeiladwyd Penycloddiau tua 2,500 o flynyddoedd yn ôl.

Mae yn un o fryngaerau mwyaf Cymru a'r mwyaf ar Fryniau Clwyd.

Mae tystiolaeth yn awgrymu y byddai tai o amgylch y fryngaer lle byddai pobl yn cael lloches ger y cloddiau enfawr a'r ffens bren fawr fyddai ar y top.

Mae llynnoedd yng nghanol y fryngaer fyddai'n darparu dŵr i'r bobl oedd yn byw tu mewn iddi.

Mae tystiolaeth bob pobl wedi defnyddio'r bryn hwn cyn oes yr Haearn. Mae cloddfa gladdu o oes yr Efydd ar ben gogleddol y bryn.

Guide includes mapDownload HereDownload Here

For further information please visit:
 
Child FriendlyDogs Allowed on SiteHistoric Site
 

Denbighshire Heather and Hillforts Penycloddiau Cymraeg Audio Guide Comments and Ratings

  Rate this Guide

There are no user comments for this guide. To rate this guide you need to log-in or register with AudioGuide2Go.
 

Nearest guides

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact us | ©2006 AudioGuide2go
AudioGuide2go.com